Czym jest Coding Dojo i Code Kata?

Posted: 2010-12-09 in Good Code
Tags: , , , , ,

Uwaga. Wymienione czynności mogą mieć wiele określeń. Trzeba brać poprawkę, iż podane słownictwo nie jest jedynym słusznym.

Coding Dojo (a.k.a. Code Dojo) jest spotkaniem, na którym grupa ludzi rozwiązuje zadania programistyczne najczęściej w formie Code Kata. Jego celem – oprócz dobrej zabawy – jest wymienianie się praktykami i szlifowanie przydatnych na co dzień umiejętności. Do przeprowadzenia spotkania potrzebne są:
  – sala z miejscami siedzącymi
  – komputer do rozwiązywania zadania (laptop)
  – rzutnik/projektor

Popularnymi rodzajami spotkań są Prepared Kata i Randori Kata (nazwa wywodzi się techniki stosowanej przy ćwiczeniach sztuk walk). Obydwa polegają na implementacji rozwiązania dla postawionego (zazwyczaj prostego) zadania z wykorzystaniem TDD i jednorazowym robieniem małych kroków. Istotne jest, aby każdy na sali orientował się, co w danej chwili jest robione i z czego to wynika. W przypadków pogubienia wskazane jest zadawanie pytań. Wtedy prace implementacyjne powinny być wstrzymane, aż do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

W przypadku Prepared Kata prowadzący siedzi przed komputerem i wykonuje kolejne kroki: pisze test, implementuje go, dokonuje refaktoringu (w myśl mantry TDD: red, green, refactor). Osoby na sali biorą udział w proponowaniu następnych posunięć. Spotkanie takie jest bardzo przydatne przy wprowadzaniu zasad wśród ludzi, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z TDD.

Randori Kata jest bardziej zaawansowaną wersją Prepared Kata. Przy komputerze siedzą jednocześnie dwie osoby, które wymieniają się zadaniami (test – implementacja – refaktoring). Co określony czas (na przykład 5-7 minut) osoba dłużej przebywająca przy komputerze wraca na salę, a w zamian przychodzi ktoś nowy. Jako wariant może istnieć bardziej sztywny podział na role w danej parze (pilot i nawigator). Na zakończenie iteracji pilot wraca na salę, a nawigator przejmuje jego rolę. Osoby nie biorące w danej chwili bezpośredniego udziału w implementacji mogą sugerować rozwiązania i zgłaszać uwagi. Ten typ spotkań jest przeznaczone dla bardziej zaawansowanych grup, aby zapewnić akceptowalny dla wszystkich na sali postęp prac.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie opisu ze strony Coding Dojo, gdzie można znaleźć również szereg zagadnień nadających się do rozwiązania na spotkaniach Coding Dojo.

Tego typu działania są praktykowane w ramach spotkań grupy Warszawa-DP zrzeszającej osoby z Warszawy i okolic zainteresowane wymianą doświadczeń i podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie tworzenia dobrego kodu. Na spotkania może przyjść każdy, udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać na liście mailingowej grupy.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s